.

Hea patsient

Tagame kõigile oma patsientidele alati anonüümsuse ja lugupidava empaatilise suhtumise. Kui Teil tekib küsimusi teenuste kohta, võtka meiega julgesti ühendust aadressil info@marjukarin.ee või broneerige aeg.

Teeme koostööd meedikute ja asutustega, kes tagavad kindlasti  kvaliteedi!

NB! Oluline info Terviseametilt:

Ilu- ja täitesüstid iluteenuste valdkonnas

Ilu ja/või täitesüste kasutatakse iluteenuste valdkonnas abivahendina võitluses kortsudega ning näojoonte korrigeerimisel ilma kirurgilise sekkumiseta.
Ilusüsti/täitesüsti teostamine on nahka läbiv protseduur, mis eeldab teenuse osutajalt meditsiinilisi teadmisi naha ehitusest, näo ja kaela anatoomiast.

MESOTERAAPIA

Mesoteraapia protseduurid on väga laiade võimalustega. Mesoteraapiat tehakse erinevate eesmärkidega (vananemise ennetamine, kortsude tasandamine, jume parandamine, võitlus tselluliidi ja ülekaaluga) nii näopiirkonnas kui kehal. Mesoteraapia on nahka läbiv protseduur, mille käigus viiakse väikeste süstitorgetega naha sisse teatud toimeained ja nende segud. Algselt viidi aineid nahka peenikese nõela abil süstides, kuid tehnoloogia arenedes on täna võimalik hooldus läbi viia ka aparaatide abil (süstevaba mesoteraapia).
Kliendi terviseohutust aitab tagada teenuse osutaja meditsiiniline haridus.

Terviseriskid

Ilu/täitesüstide teostamisega võivad kaasneda mitmed terviseriskid ja tüsistused.
Ebapuhaste ja halva kvaliteediga preparaatide kasutamisega võib kaasneda võõrkeha reaktsioon – granuloomide teke. Mittesteriilne protseduur võib põhjustada bakteriaalseid ja seeninfektsioone.
Protseduuri käigus võimalikke riskide kujunemisel on olulisim iluteenuse osutaja haridus ja väljaõppe. Täitesüstide oskamatu kasutamise tulemused on ebaloomulik, ebaproportsionaalne või mügarlik tulemus.
Liigse täitematerjali kasutamine tekitab pundunud, liikumatu ja turses resultaadi.

Soovitused kliendile

•   Enne protseduuri tellimist on soovitatav küsida iluteenuse osutaja kvalifikatsiooni ja kogemuste kohta antud valdkonnas.
•   Tutvuda protseduuri iseloomu ning käiguga.
•   Küsida informatsiooni vastunäidustuste, võimalike ohtude ja tüsistuste kohta, mis võivad esineda pärast protseduuri.
•   Informeerida teenuse osutajat oma terviseseisundist (allergiad, kroonilised haigused, tarvitatavad ravimid, olemasolevad armid, infektsioonid jne).
•   Teavitada teenuse osutajat varem teostatud iluprotseduuride ja kasutatud toodete kohta.

Soovitused teenuse osutajale

  • Enne protseduuri alustamist küsida informatsiooni kliendi tervise kohta: kas esineb allergilisi reaktsioone täitesüsti lahuse koostisosade ning tuimestusvahendite suhtes, kas esineb naha tundlikkust (veritsust), vaadata üle süstimiskohtade seisund (olemasolevad armid, infektsioonid jne), küsida kas esineb kroonilisi haiguseid, kas tarvitab ravimeid.
  • Küsida kliendilt informatsiooni varasemate kosmeetiliste protseduuride  ning nende puhul kasutatud toodete kohta (süstimiste arv, süstimiskohad, protseduuride vahelise perioodi pikkus, kasutatud tooted, nende koostis ja kogused).
  • Informeerida klienti võimalikest ohtudest ja tüsistustest, mis võivad esineda peale protseduuri teostamist.
  • Dokumenteerida protseduur selle jälgitavuse tagamiseks: informatsioon teostatud protseduuri kohta (süstimiste arvud, süstimiste vahelise perioodi pikkus), kasutatud tooted, nende koostis ja kogused, süstimiskohad. Säilitada kliendikaardid vajaliku informatsiooni kättesaadavuse tagamiseks.
  • Jälgida kasutatavate ilutoodete (lahused, geelid jm) värskust ja tagada nende säilitamisnõuetest kinnipidamine.

Mida peab teadma ilu- ja täitesüstide teenuse pakkumisega alustaja?

Igasugust ainete manustamist läbi naha, kas süstla või muu sarnase vahendi abil käsitletakse potentsiaalse ohuna inimese tervisele. Süstitavate ainete mõju sõltub inimese üldisest tervislikust seisundist. Terviseseisundi objektiivne hindamine ja täitesüstide teostamine eeldab meditsiinilist haridust.

Naha või limaskesta kõiki kihte läbistavate ilu- ja täitesüstide tegemine sõltumata kasutatavast ainest, sealhulgas sellest, kas aine on ravim või mitte, või selle olekust (vedelik, gaasiline) on protseduur, mida võib teostada ainult tervishoiutöötaja.

Tervishoiutöötaja peab olema registreeritud tervishoiutöötajate riiklikus registris ning teenust osutav ettevõte peab omama Terviseameti poolt väljastatud tervishoiuteenuste osutamise tegevusluba eriarstiabi osutamiseks.

Protseduure võivad teostada õed ja arstid, kes on saanud eriaalase väljaõppe ning töötavad terviseasutuses.
Eelpool nimetatud tingimused rakenduvad uutele teenuseosutajatele koheselt.

Enne 2017. a algust tegutsenud ilu- ja täitesüsti teenuste osutajad, kes ei kasuta veel registreeritud tervishoiutöötajaid ning ei ole saanud tegevusluba, peavad hakkama kasutama registreeritud tervishoiutöötajaid ja saama tegevusloa hiljemalt 2017. aasta lõpuks või lõpetama tegevuse selles valdkonnas.

Tegevusloa saamise eelduseks on muuhulgas vastavus tervishoiuteenuse osutamise nõuetele, mis tuleb samuti saavutada hiljemalt 2017. aasta lõpuks.

Info tervishoiutöötaja riiklikusse registrisse kandmise kohta leiate terviseameti kodulehelt: tervishoiutöötajate registreerimine

Info tervishoiuteenuse osutamise tegevusloa taotlemiseks leiate samuti terviseameti lehelt, märksõna “tegevuslubade väljastamine

Vaata lisa Terviseameti kodulehelt.